Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział...