Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być...

Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego,...

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w...

Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie...

Diagram Ishikawa

Diagram Ishikawy jest narzędziem pomocnym podczas przeprowadzania analizy problemów jakościowych, dzięki...

Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział...