Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie...

Diagram Ishikawa

Diagram Ishikawy jest narzędziem pomocnym podczas przeprowadzania analizy problemów jakościowych, dzięki...

Six sigma

W zależności od przyjętej wielokrotności przedziału odchylenia standardowego występuje różny udział...

Kaizen

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia w firmie. Ważne przy tym jest...

Just in time

Just in time /JIT/ jest koncepcją zarządzania opartą na ciągnieniu zapotrzebowania...