Tag Archives: lean

LEAN

Jidoka

Published by:

Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego, a nie dopiero po jego zakończeniu.

Cel ten osiąga się poprzez daleko idącą automatyzację procesu produkcyjnego. Zakłada się, że dzięki automatyzacji wykorzystujemy niezawodne procesy produkcyjne i pracownicy mogą koncentrować się na osiąganiu założonych wydajności.

Automatyzacja z jednej strony pomaga w wizualizacji procesu, a z drugiej strony pozwala na śledzenie jego parametrów oraz ewentualnie problemów z wyposażeniem produkcyjnym (co przyspiesza analizę i usunięcie problemu).

Jidoka oznacza automatyzację w połączeniu z pracą człowieka. Ideą Jidoka jest wbudowanie jakości w proces i pracownicy interweniują tylko w przypadku wystąpienia odchylenia do procesu idealnego.

W przypadku wystąpienia problemu proces produkcyjny zostaje zatrzymany i wszyscy pracownicy skupieni są na rozwiązywaniu problemu oraz na doprowadzeniu go do stanu wyjściowego.

W firmie Rolls Royce produkującej silniki samolotowe również zastosowano narzędzie Jidoka na różnych etapach montażu i późniejszej pracy silnika. Oczywiście w procesie produkcyjnym każdy silnik podlega różnym testom i badaniom, ale na tym nie kończy się ich kontrola (jest to przypadek szczególny kontroli u klienta końcowego).
Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie systemu zbierania danych pomiarowych (m.in. temperatura, wibracji, …) silnika podczas jego pracy (w samolocie). Są one zbierane w czasie rzeczywistym i „on-line” analizowane przez komputery zlokalizowane w centrum obliczeniowym.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z parametrami pracy silnika, wysyłany jest sygnał alarmowy o konieczności podjęcia działań korekcyjnych lub naprawczych.

Oczywiście taki system nadzoru niezbędny i pożądany jest w samolotach, bo wszyscy wiemy jakie ryzyko towarzyszy uszkodzeniu silnika samolotu.
Jednakże co ciekawe nadzór parametrów pracy silnika nie wykonuje linia lotnicza, będąca właścicielem samolotu, ale służby kontrolne firmy Rolls Royce (mające wiedzę w temacie analizy parametrów silników lotniczych).

Jidoka

Poka Yoke

Published by:

Poka yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w życiu codziennym.
Wykorzystuje się tym celu zarówno możliwości techniczne i organizacyjne dostępne w organizacji, jak również określone cechy wyrobu gotowego.
Możemy na przykład wykorzystać szablony lub rozwiązania, które idealnie pasują tylko do określonych wymiarów lub kształtów, czy też możemy zastosować przyrządy kontrolne które kontrolują części przed wykorzystaniem ich podczas następnej operacji technologicznej.

Czynnik ludzki niestety zwykle bywa zawodny, pomimo umieszczenia określonych uwag w instrukcjach montażu, czy wskazówkach postępowania zakupionego przez nas sprzętu gospodarstwa domowego (telewizora, żelazka, pralki).

Jeden z poddostawców firmy Toyota produkujący siedzenia dla różnych modeli ciągle miał problemy z jakością, spowodowane montażem niewłaściwych uchwytów (ponieważ dla każdego modelu siedzeń stosowano różne uchwyty).
Rozwiązanie „Poka yoke” w tym przypadku polegało na zastosowaniu na linii montażowej etykiet towarzyszących każdemu modelowi siedzenia. Po przyłożeniu etykiety do regału z uchwytami kod zawarty na niej wymuszał otwarcie właściwego pojemnika z uchwytami.
Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy nie muszą już koncentrować się na wybieraniu właściwych części, a jedynie na ich prawidłowym montażu.

W życiu codziennym również spotykamy się z rozwiązaniami „Poka yoke”, jak chociażby wtyczka i gniazdo elektryczne. Obydwa elementy można połączyć ze sobą tylko w jednej określonej pozycji (konstrukcja obydwu elementów wymusza takie ich połączenie, żeby nie wystąpiło zwarcie lub inne niekorzystne zjawisko elektryczne).

Poka yoke