Jidoka

Jidoka jest narzędziem umożliwiającym 100-% kontrolę wyrobu podczas trwania procesu produkcyjnego, a nie dopiero po jego zakończeniu. Cel ten osiąga się poprzez daleko idącą automatyzację procesu produkcyjnego. Zakłada się, że dzięki automatyzacji wykorzystujemy niezawodne procesy produkcyjne i pracownicy mogą koncentrować się na osiąganiu założonych wydajności. Automatyzacja z jednej strony pomaga …

Continue reading

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w życiu codziennym. Wykorzystuje się tym celu zarówno możliwości techniczne i organizacyjne dostępne w organizacji, jak również określone cechy wyrobu gotowego. Możemy na przykład wykorzystać szablony lub rozwiązania, które idealnie pasują tylko do określonych wymiarów …

Continue reading