Tag Archives: Kaizen

Ciągłe doskonalenie

Analiza FMEA

Published by:

FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie lub łagodzenie tych niekorzystnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego. Przewidując skutki różnych działań możemy próbować wprowadzać działania korekcyjne lub kontrolne, które zwiększą pewność naszego procesu i jednocześnie obniżą poziom generowanych błędów.

Przy wykonywaniu analizy FMEA można wprost wykorzystać statystyczną analizę procesu, która z kolei jest jednym z głównych narzędzi służących do oceny i kształtowania procesów (w tym również procesów produkcyjnych). Uzyskiwane wartości zdolności maszyny lub procesu pozwalają wprost na określenie współczynnika A, który mówi o tym jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego błędu.
Projektując proces technologiczny powinniśmy dążyć do tego aby wartość współczynnika A była mniejsza od 3, co odpowiada zdolności procesu większej od 1,33 (mając na uwadze wymagania Six Sigma, należałoby za każdym razem przyjmować współczynnik A zdecydowanie wyższy od wartości 1,33).
Bardzo często taką zdolność można uzyskać wyłącznie poprzez zastosowanie rozwiązań „Poka Yoke” lub złożonych układów sterowania z automatycznymi układami regulacyjnymi, wykorzystującymi sprzężenie zwrotne (najczęściej w postaci sygnału pomiarowego).

Analiza FMEA ma swoje początki w przemyśle kosmicznym, gdzie projektując lot rakiety musiano przewidywać różne warianty jej zachowań w przestrzeni kosmicznej (włączając również możliwość powrotu jej na ziemię, pokonania atmosfery ziemskiej, zasilania rakiety w przestrzeni kosmicznej, itp). Bez przewidywania różnych wariantów zachowań było by bardzo ciężko osiągnąć sukces nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale coraz częściej techniki te wykorzystywane są podczas planowania procesu produkcyjnego w różnych branżach przemysłu światowego.

Analiza FMEA

Kaizen

Published by:

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia w firmie. Ważne przy tym jest aby proces ten obejmował możliwie jak największą liczbę pracowników. Proces ciągłego doskonalenia może przebiegać w różnej formule, z wykorzystaniem różnych narzędzi.

Jedną z form ciągłego doskonalenia jest program pomysł, w którym w zamian za zgłaszane przez pracowników pomysłów udoskonalenia lub poprawy procesów wewnątrz firmy przewiduje się przyznawanie pracownikom nagród (finansowe, rzeczowe).
Wartość nagrody uzależniona jest od wielkości korzyści osiąganych po wdrożeniu zmian.

Ważne przy tym jest, aby Kaizen realizowany jest małymi kroczkami, przy jednoczesnym zaangażowaniu możliwie dużych zasobów pracowniczych. Wprowadzanie zmian zgodnie z filozofią Kaizen nie wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych, a osiągane efekty mogą mieć duże znaczenie dla firmy. Tym samym znacząco różni się on od „rewolucyjnego” podejścia do wprowadzania zmian, które związane jest z działaniami innowacyjnymi (w tym przypadku zmiana ma znaczący charakter i tym samym wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych).
Słowo Kaizen pochodzi z języka japońskiego, natomiast proces ciągłego doskonalenia jest jednym wymagań norm ISO (w szczególności ISO 9001,9004, 14000, 18000).

Kaizen