Just in time

Just in time /JIT/ jest koncepcją zarządzania opartą na ciągnieniu zapotrzebowania...