Analiza FMEA

Analiza FMEA pozwala na przewidywanie skutków działań i ewentualnie na zapobieganie lub łagodzenie tych niekorzystnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego. Przewidując skutki różnych działań możemy próbować wprowadzać działania korekcyjne lub kontrolne, które zwiększą pewność naszego procesu i jednocześnie obniżą poziom generowanych błędów. Przy wykonywaniu analizy FMEA można wprost wykorzystać statystyczną …

Continue reading

Standaryzacja

Standaryzacja jest jednym z elementów Lean Manufacturing i ma ogromne znaczenie na przewidywalność funkcjonowania firmy. Standaryzacja może obejmować wszystkie obszary funkcjonowania firmy, w tym m.in.: – procesy technologiczne, – procesy wewnętrzne (opisane za pomocą dokumentacji systemu jakości), – wygląd stanowisk pracy (sposób rozmieszczenia narzędzi), – narzędzia i techniki wykonywania szkoleń, …

Continue reading

Lean Manufacturing

Podstawowym założeniem filozofii Lean Manufacturing jest eliminacja czynności i operacji procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, które nie dodają wartości wytwarzanemu produktowi. Lean Manufacturing, czyli szczupłe wytwarzanie dąży do tego, aby produkować dokładnie to co zamawia klient i bez braków. Tym samym zarówno stany magazynowe utrzymywane są na minimalnym poziomie (dotyczy zarówno …

Continue reading