Value Stream Mapping

Value Stream Mapping (VSM) czyli mapowanie strumienia wartości jest techniką umożliwiającą optymalizację procesu technologicznego. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie wykluczyć czynności zbyteczne w procesie, a ponadto możemy dopasować proces technologiczny do poziomu zamówień klienta którego parametrem wyjściowym jest takt. Takt jest wyznacznikiem z jednej strony zapotrzebowania klienta na wyroby, …

Continue reading

Kaizen

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia w firmie. Ważne przy tym jest aby proces ten obejmował możliwie jak największą liczbę pracowników. Proces ciągłego doskonalenia może przebiegać w różnej formule, z wykorzystaniem różnych narzędzi. Jedną z form ciągłego doskonalenia jest program pomysł, w którym w zamian za zgłaszane przez pracowników pomysłów udoskonalenia …

Continue reading

Just in time

Just in time /JIT/ jest koncepcją zarządzania opartą na ciągnieniu zapotrzebowania na poszczególnych stopniach produkcji poprzez następną operację. Dodatkowo istotnym elementem JIT jest założenie, że stany magazynowe powinny dążyć do 0, podobnie zresztą jak czasy przezbrojeń. Tylko po spełnieniu powyższych warunków możliwe jest osiągnięcie ich neutralnego wpływu na koszty produkcji. …

Continue reading

Standaryzacja

Standaryzacja jest jednym z elementów Lean Manufacturing i ma ogromne znaczenie na przewidywalność funkcjonowania firmy. Standaryzacja może obejmować wszystkie obszary funkcjonowania firmy, w tym m.in.: – procesy technologiczne, – procesy wewnętrzne (opisane za pomocą dokumentacji systemu jakości), – wygląd stanowisk pracy (sposób rozmieszczenia narzędzi), – narzędzia i techniki wykonywania szkoleń, …

Continue reading

Lean Manufacturing

Podstawowym założeniem filozofii Lean Manufacturing jest eliminacja czynności i operacji procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, które nie dodają wartości wytwarzanemu produktowi. Lean Manufacturing, czyli szczupłe wytwarzanie dąży do tego, aby produkować dokładnie to co zamawia klient i bez braków. Tym samym zarówno stany magazynowe utrzymywane są na minimalnym poziomie (dotyczy zarówno …

Continue reading