od PROSUN
na
poniżej SMED
Tagowane $s
Stały link

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

SMED (Single Minute Exchange of Dies) jest techniką wymiany narzędzia opracowaną przez dr. Shingo Shinago – pracownika firmy Toyota.

Została ona opracowana w celu gwałtownego obniżenia kosztów przezbrojenia maszyn lub wymiany narzędzi na maszynie.

Całość rozpoczęła się pod koniec lat 70-tych XX wieku, kiedy dr. Shingo nie był zadowolony z czasów przezbrojenia prasy 1000 tonowej, które w tamtych czasie wynosiły 4 godziny (240 minut).
Dr. Shingo wymagał jasnego rozdzielenia wewnętrznego i zewnętrznego przezbrojenia (zewnętrzne – to prace które można wykonać poza maszyną, wewnętrzne – to prace konieczne są do wykonania bezpośrednio na maszynie).
Dzięki temu rozdzieleniu udało się zredukować czas przezbrojenia do 90 minut, jednakże dr Shingo w dalszym ciągu nie był zadowolony z tego wyniku. Ostatecznie dzięki optymalizacji procesu przezbrojenia oraz dzięki rozdzieleniu czynności zewnętrznych i wewnętrznych, udało się zredukować czas przezbrojenia do 3 minut.

Całość wynikała z faktu, że postój prasy lub też innej maszyny kosztuje zdecydowanie więcej, niż na przykład zaangażowanie do procesu przezbrojenia większej liczby pracowników (w tym również operatora maszyny). Właściwe pokierowanie i zaplanowanie procesu przezbrojenia maszyny może prowadzić do znacznego skrócenia czasu przezbrojenia i tym samym do dużych oszczędności. Jest to szczególnie istotne w firmach, które wykonują dużą liczbę przezbrojeń na maszynach lub liniach montażowych.

SMED