Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być również obiegi wewnątrz firmy, jak na przykład produkcja – logistyka – magazyn).

Karta Kanban zwykle zawiera co najmniej następujące informacje:
dane identyfikacyjne wyrobu lub detalu,
– dostarczana ilość.
miejsce dostawy.

Dostawca dołącza kartę Kanban do swojej wysyłki i klient wysyłając ponownie kartę Kanban do dostawcy dokonuje jednocześnie zamówienia (dotyczy towaru w ilości opisanej na karcie Kanban).

System Kanban powstał w japońskim przemyśle samochodowym i samo słowo Kanban oznacza kartkę.

Zawsze gdy klient (również wewnętrzny, czyli np. magazyn wewnątrz firmy) pobiera wyrób, dostawca (lub komórka wewnątrz firmy) zostaje o tym poinformowany za pośrednictwem przesłanej do niego karty Kanban.

Im więcej kart Kanban znajduje się u dostawcy, tym mniejszy jest stan magazynowy dostępny dla klienta i tym samym tym pilniejsza jest w tym momencie produkcja. Stan magazynowy w łańcuchu dostawca – firma transportowa – klient odpowiada ilości opisanej na wszystkich kartach Kanban znajdujących się w obiegu.

Zamiast kart papierowych coraz częściej w produkcji stosuje się Kanban elektroniczny (ma on tą przewagę, że elektroniczna karta Kanban nie może być zgubiona i tym samym nie występują zakłócenia w przepływie informacji). System oparty na stosowaniu kart Kanban wprowadza na produkcji zdecentralizowane obiegi regulacyjne w zakresie planowania produkcji.

Jednym z elementów systemu produkcyjnego opartego na kartach Kanban może być „Milk run” czyli „mleczarz” zasilający produkcję z określoną częstotliwością (na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze spływających do magazynu kart kanbanowych). Im większa częstotliwość zasilania tym z jednej strony mniej materiałów znajduje się na produkcji, a z drugiej strony lepsza kontrola nad stanami magazynowymi.

Kanban