od PROSUN
na
poniżej Poka Yoke
Tagowane $s
Stały link

Poka Yoke

Poka Yoke jest najlepszą strategią przeciwko wystąpieniu błędów nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w życiu codziennym.
Wykorzystuje się tym celu zarówno możliwości techniczne i organizacyjne dostępne w organizacji, jak również określone cechy wyrobu gotowego.
Możemy na przykład wykorzystać szablony lub rozwiązania, które idealnie pasują tylko do określonych wymiarów lub kształtów, czy też możemy zastosować przyrządy kontrolne które kontrolują części przed wykorzystaniem ich podczas następnej operacji technologicznej.

Czynnik ludzki niestety zwykle bywa zawodny, pomimo umieszczenia określonych uwag w instrukcjach montażu, czy wskazówkach postępowania zakupionego przez nas sprzętu gospodarstwa domowego (telewizora, żelazka, pralki).

Jeden z poddostawców firmy Toyota produkujący siedzenia dla różnych modeli ciągle miał problemy z jakością, spowodowane montażem niewłaściwych uchwytów (ponieważ dla każdego modelu siedzeń stosowano różne uchwyty).
Rozwiązanie „Poka yoke” w tym przypadku polegało na zastosowaniu na linii montażowej etykiet towarzyszących każdemu modelowi siedzenia. Po przyłożeniu etykiety do regału z uchwytami kod zawarty na niej wymuszał otwarcie właściwego pojemnika z uchwytami.
Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy nie muszą już koncentrować się na wybieraniu właściwych części, a jedynie na ich prawidłowym montażu.

W życiu codziennym również spotykamy się z rozwiązaniami „Poka yoke”, jak chociażby wtyczka i gniazdo elektryczne. Obydwa elementy można połączyć ze sobą tylko w jednej określonej pozycji (konstrukcja obydwu elementów wymusza takie ich połączenie, żeby nie wystąpiło zwarcie lub inne niekorzystne zjawisko elektryczne).

Poka yoke