Kaizen

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia w firmie. Ważne przy tym jest...

Just in time

Just in time /JIT/ jest koncepcją zarządzania opartą na ciągnieniu zapotrzebowania...