Kanban

Kanban jest kartą krążącą między klientem i dostawcą (mogą to być również obiegi wewnątrz firmy, jak na przykład produkcja – logistyka – magazyn). Karta Kanban zwykle zawiera co najmniej następujące informacje: – dane identyfikacyjne wyrobu lub detalu, – dostarczana ilość. – miejsce dostawy. Dostawca dołącza kartę Kanban do swojej wysyłki …

Continue reading